Nakaurové

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nakaurové (mezi lidmi též Krvaví bohové) jsou rasou humanoidních bytostí obývajících především akelianský kontinent Svartáljörð, zvláště Qwanvarskou říši a její hlavní město Qwë. Jsou zvláštní odnoží vznešených elfů, od kterých se díky častému boji na pohled liší zejména mohutnější stavbou těla (i když ne tak mohutnou jako u většiny lvoelfů).

Nakaurové se od ostatních elfů oddělili především z ideologických důvodů - většina elfů se snažila o život v harmonii s přírodou a o zvětšování své moci a zvyšování životní úrovně se příliš nezajímali s vyjímkou kouzel, jimiž byli posedlí. Na vědu či vývoj technologií rezignovali úplně a plně se v tomto ohledu spolehli na výměnný obchod s nadpřirozenými lvy. S tím se ovšem nakaurové podobně jako předtím Garaed Xanae nehodlali smířit a byli přesvědčeni, že elfové jsou předurčeni vládnout planetě.

Narozdíl od nich ale nakaurové netoužili po nadvládě nad nadpřirozenými lvy, kteří už v té době víceméně neopouštěli své území zvané Zakázaná zóna a o dění mimo zónu se zajímali jen okrajově, a tak vlastně ani nebyli překážkou nakaurských plánů. Nakaurové si toho byli vědomi a proto se lvy udržovali neutrální až mírně přátelský vztah. Elfská říše z nakaurských snů nebyla pro lvy ohrožením a ti tak k velké zlosti většiny lidských vládců ani neměli důvod se do nakaurských věcí plést, i kdyby na zbytku planety nakaurové dělali cokoliv.

K realitě se nakaurské sny přiblížily v den, kdy se jednomu z nich podařilo, shodou okolností od darem od nadpřirozených lvů, získat kopii zendalského odkazu z Atlantidy, která nakaurům spolu s jejich poznatky o lvích technologiích posloužila jako základ pro jejich vlastní rozvoj. Nakaurové překotně zkoumali magii a technologie a zvětšovali svou moc, až získali značnou převahu nad ostatními elfy, z nichž některým začal vznik tak mocné skupiny vadit, ale jelikož nakaurům nešlo o změnu poměrů v Zóně, lvi se rozhodli do věcí elfů nezasahovat a podobný postoj zaujali i draci a hlavně Ajkel, kterého se nakaurové i ostatní elfové vždy obávali.

Po menších roztržkách mezi elfy se vůdcové nakaurů na jednání Rady Tyrheljörgu rozhodli ze Zakázané zóny odejít, aby ostatní mohli pokračovat v dosavadních způsobech. K tomu účelu využili lví portál v přepravním terminálu města Arkanwlox a přesunuli se Svartáljörð, druhý akelianský kontinent, kde si vystavěli své původně skryté sídlo, zárodek budoucího města Qwë. V Arkanwloxu si ponechali pouze jeden dům.

Svou pozornost věnovali také sami sobě a začali úmyslně experimentovat s vlastními geny, aby získali silnější imunitu, rychlejší hojení, větší odolnost, rychlost a sílu a další vlastnosti, kterými by mohli dokazovat svým lidským otrokům svou nadřazenost. Tím také získali další odlišnosti od elfů - drápy na rukou a nohou místo nehtů a větší a ostřejší zuby, oboje inspirované lvoelfy. Většina z nich také dosáhla nesmrtelnosti, podobně jako jejich druhové ve službách nadpřirozených lvů, se kterými nakaurové dobrovolně sdílejí všechny své znalosti a informace a ti tak mají lepší přehled o nakaurech a jejich říši, než nakaurové sami. Lvi na oplátku nakaurům tu a tam pomohou s výzkumem. Ostatní elfové se spokojili s tím, že jediná nakaurská rodina, která zůstala v Arkanwloxu, se i se svým domem přestěhovala na samotný okraj elfské čtvrti.

Nakaurové prosluli nejen vyspělými technologiemi a magickou mocí, ale hlavně krvelačností a krutostí. Jejich častou kratochvílí je trhání lidí či jiných živých bytostí na kusy, popřípadě požírání lidí zaživa. Tyto praktiky původně provozovali jako trest smrti pro své lidské otroky, ale později v nich našli značné zalíbení, což jim spolu s jejich mocí přineslo přízvisko krvaví bohové. Mezi svými otroky svým krutým a sadistickým chováním vyvolávají a udržují neustálý strach, aby se jim lidé neodvážili postavit na odpor. Pokud už k nějakému dojde, ihned ho co nejkrutěji a nejkrvavěji potlačují. Někteří zvláště mladší nakaurové se s oblibou zúčastňují rozličných soutěží a turnajů, jen aby mohli lidem předvést svou nadřazenost. Mladí nakaurové obecně rádi pořádají své krvavé destruktivní večírky v lidských městech, zatímco u starších nakaurů je obvyklejší, že si své oběti vybírají z řad vězňů odsouzených za násilné činy a požírají je buďto přímo ve věznicích, nebo si je nechávají vozit do svých sídel. Drtivá většina nakaurů má rada přepych, a proto obvykle žijí v obrovských honosných rezidencích.

Pro lidi mají nakaurové také rituál zvaný boží soud - při něm je člověk obviněný ze zvláště zavrženíhodného činu usazen k malému kulatému stolu naproti nakaura. Jiný nakaur poté přinese platinový tác, na němž jsou dva stejné lístky. Nakaur u stolu následně vyzve člověka, aby snědl jeden z lístků, a vzápětí poté sní druhý. Pokud člověk přežije, je prohlášen za nevinného a zproštěn všech obvinění. Na tácu při tom obvykle bývají dva lístky z byliny svikult, která je pro lidi prudce jedovatá a pro nakaury neškodná, někdy však jeden nebo oba lístky pochází z extrémně vzácné téměř zázračné léčivé byliny zvané amidanja, a právě v to doufají lidé, kteří o možnost tento rituál podstoupit žádají. Jaké lístky jsou na tácu přitom závisí jen na rozhodnutí nakaurů, a tak výsledek rituálu závisí kromě štěstí či smůly také na osobních sympatiích nakaurů k souzenému.

K cestování i ovládání svého impéria nakaurové používají zejména létající lodě a přirozené draky. Nakaurské dračí letky startují k útokům a drancování povětšinou z velkých létajících lodí spolu s malými stíhacími a bombardovacími letouny. Ačkoliv létání na dracích provozují nakaurové především pro své vlastní potěšení a nezřídka si s draky vytváří silná citová pouta (podobně jako lidé se svými domácími mazlíčky), osvědčilo se také ke zvětšení lidského strachu z nakaurů, podobně jako smečky přirozených lvů, které nakaurové chovají spolu s draky namísto domácích koček a psů. Po rozšíření akalanů si nakaurové rychle všimli, že tento druh přirozených lvů je na rozdíl od koní dostatečně velký a silný, aby na něm mohli jezdit, a zakrátko měly tyto lvy snad všechny nakaurské rody. Jejich popularita byla tak vysoká, že polovina všech akalanů žila v nakaurských chovech. Na svých koloniích na jiných planetách pak nakaurové používali spíše upravená eulu, případně vhodné místní tvory. Kromě lvů a draků je odznakem nakaurské moci také vesmírná loď nazvaná Oskopnir, kterou postavili jako vlajkovou loď své flotily za pomoci svých technologií, a informací, které jim nadpřirození lvi poskytli o svých vesmírných lodích třídy Dysnomia.

Určitou výjimkou tvoří někteří jedinci, např. Ëyþø nebo Amaterasu, kteří s hlavní nakaurskou říší nemají přinejmenším zdánlivě nic společného a založili si vlastní panství, zpravidla proto, aby jej mohli řídit podle jiných pravidel. Zpravidla tak činí jedinci, kteří si přejí, aby je lidé uctívali jako bohy, případně naopak nejeví příliš zájem stavět se na vrchol hierarchie lidských společenství. Někteří dokonce žijí mezi lidmi naprosto spořádaně, ať už se vydávají za lidi, nebo svůj původ přiznají, ale chovají se podle zákonů a zvyklostí dané země jako kterýkoliv jiný legální přistěhovalec. Zdaleka nejvíce nakaurů takto žije v Kaele Akexi, jejíž obyvatelstvo má z lidí k nakaurům po stránce vzhledu a fyzických i mentálních schopností nejblíže, a tato země je kromě Qwanvarské říše jedinou zemí, kde mohou nakaurové přiznat oficiálně svůj původ a žít jako kdokoliv jiný (dokud dodržují stejné zákony jako všichni ostatní). Jiní nakaurové se skrývají mezi lidskými obyvateli jiných zemí, aby pozorovali dění v zemi, nebo aby zde rovnou prováděli a/nebo řídili špionáž. Na Zemi se nakaurové mohou také živit různou nejčastěji ilegální činností, při čemž využívají svého nadlidského intelektu a magie. Mohou také skrytě ovlivňovat dění v lidských státech, často tak činí v lidských koloniích na jiných planetách. Velmi často se živí pokerem a jinými hazardními hrami, díky čtení myšlenek protihráčů je to pro ně velmi snadné.

Nejznámnější nakaurové

 • Arnr, nakaurský vůdce a neomezený vládce Qwanvarské říše, se postavil do vedení nakaurů už v Arkanwloxu a jejich jménem jednal s vůdci ostatních ras. Navrhl podobu města Qwë a spolu se svou jedinou družkou Qwan také jakousi ústavu, která jednoznačně určila hierarchii nakaurské společnosti, vztah k ostatním rasám a způsob fungování Qwanvarské říše. Vždy velmi obdivoval nadpřirozené lvy a Kaelany, kterým pomáhal zvláště v začátcích jejich vesmírného programu.
 • Qwan, Arnrova jediná a nejvyšší velitel qwanvarské armády, se podílela na jeho plánech na vytváření nakaurské společnosti a říše. Spolu s ním také postavila první nakaurskou vesmírnou loď. Mezi lidmi se proslavila svou krutostí a také až idylickým vztahem s Arnrem, který byl poznamenán pouze jednou její avantýrou s arcimágem Alexandrem.
 • Aren je Arnrův blízký přítel. Vzhledem ke své vášni pro Arkanwlox nechtěl, stejně jako obě jeho družky, město opustit a tak zde i se svou rodinou zůstal, aby sloužil jako nakaurský velvyslanec při městské radě.
 • Tharnus je jedním z prvních nakaurů. Během zrodu Qwanvarské říše byl pomocníkem arcimága Alexandra, a později se stal jedním z členů jeho společenstva na Kovářském hradě.
 • Alrekr Hafþór Starlight je nakaurským sirotkem zanechaným na Midgardu a velitelem vesmírné lodě Íslenkstrjörnu (islandská hvězda) korporace Atlantis TekKorp.
 • Wyrdyntan se proslavil po havárii svého pokusného létajícího talíře na území Novymiru, když zabil přes tisíc vojáků, kteří se ho snažili zajmout, a po zničení vraku svého stroje při útěku zpět do Qwanvarské říše sežral všechny obyvatele malé vesnice nedaleko novymirského hlavního města Dubnigradu. Později se spolu se svými třemi družkami ujal obsluhy, údržby a vývoje obranných systémů říše.
 • Ëyþø vešel ve známost svým alternativním stylem života na planetě Aarghaama, jejíž lidské obyvatelstvo ho prohlásilo svým bohem. Nějakou dobu žil také v Kaele Akexi, kde se stal otcem Kendry, Ohnivé čarodějky.
 • Ezra Samuels je jedním z mnoha nakaurů žijících skrytě v Kaele Akexi, kde kolem sebe vytvořil jedno z největších společenstev uctívačů lvů, které později přerostlo v jeho vlastní říši, Ezryi.
 • Zelený - jedinec, jehož jméno nakaurové neprozradili, se od ostatních nakaurů odlišuje křiklavě zelenými vlasy. Proslavil se tím, že dokázal během jediného dne bez potřeby nákresů postavit funkční letadlo, což se značným zájmem sledovala qwanvarská veřejnost. Více než sto lidí s tím však nesouhlasilo a tak zablokovali letištní dráhu, z níž měl vzlétnout k testovacímu letu. Zelený se s nimi příliš nedohadoval a všechny do jednoho zabil, což zachytily i televizní kamery a připomněly tak qwanvarským lidem, co dělají jejich vládcové se svými odpůrci. Pozdější pokusy mnohých lidí setkat se s ním při Božím soudu selhaly, Zelený buďto všechny žádosti odmítl, nebo se ostatní nakaurové ani neobtěžovali ho shánět.
 • Amaterasu se od ostatních nakaurů oddělila kvůli názorovému sporu, neboť požadovala ještě menší míru ohleduplnosti k lidem, než ostatní nakaurové, a proto si založila svou vlastní Říši světla na opačném konci kontinentu. Dohoda s Arnrem Amaterasu zajišťuje bezpečí před qwanvarskými vojsky a usnadňuje udržování víry lidských obyvatel v šintoistickou bohyni světla, za kterou se před nimi vydává.
 • x se dříve než čím jiným proslavil svým vzhledem, jelikož je jediným známým nakaurem, který má kočičí uši. Kromě toho v jeho paláci žijí stovky koček, o které se x ve volných chvílích stará.

Související stránky