Keronie

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Keronie je fiktivní zemí ve fantasy románu Kronika Keronie.

Zeměpisné údaje

Keronie je převážně kopcovitá země obehnána přerušovaným pásmem hor, jež tvoří přírodní hranici království.

Pohoří (Niros, Dranis aj.), které Keronii obklopuje, je velmi vysoké a členité. Na vrcholcích hor se po celý rok udrží sníh i za těch nejvyšších letních teplot. Nachází se zde jen velmi málo průsmyků pro bezpečný přechod – jsou proto velmi dobře chráněny armádou (např. Sarský průsmyk).

V jejím středu se nachází několik rovinatých rozlehlých údolí, kde je soustředěna značná část zemědělské produkce.

Protéká jí několik velkých řek – Onysa, Lug; některé z nich zde i pramenní – Mrava, Sepina; ze všech vytékají i další vodní toky (Sol aj.).

Je zde několik jezer (např. Antar, Dagon) a bažinatých oblastí (např. Pole Devíti starců).

Hranici mezi Agdamem a Keronií protíná řeka Sepina, do níž se v tom samém místě vlévá řeka Lug, která zároveň tvoří polovinu hranice mezi oběma zeměmi.

Jižní hranicí se zemí Pertus protéká ve velmi bažinaté oblasti řeka Mrava.

Keronie má mnoho lesního porostu, několik roklí a propastí. V menším měřítku je zastoupena i zemědělská půda a louky.

Přírodní podmínky jsou stejné jako na Zemi. Roste zde i plno pozemských rostlinných druhů, stejně tak se tu vyskytuje i mnoho pozemského zvířectva. Ovšem jsou zde také rozličné rostlinné a živočišné druhy, které se vyvinuly pouze v tomto prostředí.

Kolem Keronie leží dalších pět království. Čtyři z nich – Agdam, Vallara, Asmar a Mara, byly v průběhu věků – konkrétně od nastolení vlády Uchvatitelů, obsazeny a násilím připojeny ke Keronii. Zbývá poslední svobodná země – Pertus, která má jako jediná přístup k moři a tím pádem i k zemím, které leží za ním.


Společnost a státoprávní uspořádání

Hlavní městem byla už od počátku věků Zorina, v němž žije dobrá polovina obyvatel Keronie (něco kolem půl milionu). Druhým nejlidnatějším městem je Prim, poté následuje Varden. Zbytek populace žije v menších městech, vesnicích a osadách.

Celkový počet obyvatel Keronie se odhaduje na jeden milion.

Před několika tisíci lety zde vzniklo první království a toto státní zřízení trvá dodnes – posledních pět století by se dalo označit i za diktátorské období.

Vládcem země byl vždy člen královského rodu Ramei, který přetrval po dlouhá staletí díky magii, jež je součástí jejich genetické výbavy. Před pěti stovkami let se toto pravidlo poprvé porušilo – vlády se chopil rod Uchvatitelů.

V čele vlády stojí král, který má neomezenou moc a rozhoduje absolutně o všem. K tomu mu pomáhá několik jeho zástupců z řad armády a politiky.

K obraně království slouží několika desetitisícová armáda, složená z pěšců, jízdy a lukostřelců, jejichž vrchním velitelem je král. Společnost je od dob Gudruna Uchvatitele výrazně patriarchální a ženám je odpíráno právo na vzdělání, samostatnost a vlastní rozhodování.

Celý svět, ve kterém se Keronie nachází, je protkán magií. Každá živá či neživá věc obsahuje aspoň jiskru magie.