FantasyWiki:Tým FantasyWiki

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka si klade za cíl ukázat tým stojící za projektem FantasyWiki.

Stránka je ve výstavbě, mějte proto prosím strpení.

Rada

Rada sestává z Majitele serveru a Správců. Jejím úkolem je dohlížet na chod FantasyWiki a rozhodováním nad spory uživatelů či důležitými změnami. Hlavní slovo má Majitel serveru, může však být Správci přehlasován. Zprávy určené týmu FantasyWiki směrujte na mail info(zavináč)fantasywiki.cz, případně do sekce Organizace na diskusním fóru.

FantasyWiki Development Labs

Development Labs se skládá z testovacího prostoru (dev.fantasywiki.cz) a lidí, kteří na aktuálním projektu pracují. Tzn. v mezičasech nemusí mít žádné členy, ale při testování diskového pole se k němu řadilo hned 10 lidí.

Je-li některý z členů Development Labs zároveň uživatelem FantasyWiki (což není pravidlem), má právo používat na fóru a ve svém uživatelském profilu (pokud má zřízen účet na fóru a/nebo wiki) označení FW//DLT.

Organizační struktura

Členění týmu FantasyWiki je jednoduché, ostatně proč to také komplikovat, že. Hlavní osobností je Majitel serveru, který za celý projekt zodpovídá a je jeho vlastnictvím (vyjma obsahu vloženého autory). Hned za ním následují jeho pomocníci - Správcové. Moderují fórum, komunikují s uživateli a vůbec dělají vše, co by Majitel už nemusel stíhat.

Majitele i Správce lze snadno rozpoznat podle označení začínajícího na FW//, přičemž Majitel může používat zároveň používat označení Správce. Používání těchto označení je výsadou a právem, nikoliv povinností.

Majitel serveru (Administrátor)

Majitel serveru je nejvyšší instancí na FantasyWiki. Stará se o technické pozadí FantasyWiki - spravuje, vyvíjí, upravuje a udržuje její infrastrukturu, tj. server(y), síť atd. Jmenuje a odvolává správce, moderátory i korektory. Má právo jakkoliv zasahovat do dění na FantasyWiki a jakékoliv její části a to způsobem, jaký sám uzná za vhodné. Zkráceně řečeno, má veškerá myslitelná oprávnění na FantasyWiki.

Rozhoduje o přijetí či nepřijetí autora, přiděluje/odebírá prefixy a řeší spory mezi uživateli, je-li o to požádán. Těmito činnostmi může (a nemusí) pověřit kteréhokoliv ze správců.

Majitel má právo používat na fóru a ve svém uživatelském profilu označení FW//MAJITEL a/nebo označení příslušející Správcům..

Myghael, the Lord of Absurdity

Myghael, the Lord of Absurdity je výhradním majitelem FantasyWiki a jejím zakladatelem, pročež mu náleží právo užívat označení FW//ZAKLADATEL.

Správcové

Každý správce má oprávnění mu přidělená Majitelem serveru, který mu je může dle vlastního uvážení měnit. Obecně platí, že Správce je pomocníkem Majitele serveru. Toto uvedení pravomocí je sice gumové, ale každý ze správců řeší něco jiného a vymýšlet pro každou činnost speciální roli a pak je kupit by nebylo zrovna přehledné.

Správcové mají právo používat na fóru a ve svém uživatelském profilu označení FW//ADMINISTRATOR nebo FW//ADMIN.

U každého správce je uvedena jeho činnost.

Autoři

Autoři jsou uživatelé používající FantasyWiki k jejímu původnímu účelu. Na české verzi FantasyWiki jsou momentálně pouze dva aktivní autoři:

Poznámka: Prefix neboli předpona slouží pro rozpoznání děl v názvech kategorií.

Související stránky