Elfové v Zemi velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka pojednává o fiktivní mimozemské rase z fantasy Země velkého lva. O mytologické bytosti informuje stránka Elf.

Elfové (někdy také Álfové, Sličný lid, Vznešený lid nebo Světlí) jsou rasou nadpřirozených humanoidních bytostí obývajících několik planet ve dvou galaxiích. Někdy mezi ně bývají nesprávně řazeni i trpaslíci nebo elfí plemeno lvoelfů.

Historie

Elfové pocházejí z planety Ljósálfheim (jindy Álfheim) v galaxii Mléčná dráha, která je stále jejich domovskou, byť se archiv jejich civilizace nalézá na Akelii v galaxii Gafu (v databázi Tyrheljörgu) a výskytu velkého množství elfů na Midgardu a spoustě dalších planet. Podle všeho se vyvinuli ze Zendalů po rozpadu jejich civilizace. Nasvědčuje tomu i fakt, že při počítání používající dvanáctkovou soustavu, třebaže mají narozdíl od nich pouze pět prstů (stejně jako lidé). Tento fakt elfové obcházejí tím, že nepočítají na celých prstech, ale na článcích čtyř prstů (mimo palce), a těch mají na každé ruce dvanáct. Také elfské písmo podle většiny teorií vzniklo kombinací lvího a zendalského písma.

Elfové žijící na Akelii jsou potomky uprchlíků z planety Kenaheim, které přivezla lví vesmírná loď Kegrtketharan. Ajkel tehdy ještě nepovažoval lvy za dostatečně rozvinuté, proto jejich jménem navázal kontakt s elfskými vládci z Ljosálfheimu. Elfové ho požádali o azyl pro své druhy a Ajkel, který je ještě nechtěl míchat mezi lvy, pro ně podle měst na Ljósálfheimu vytvořil na své hoře město zvané Afilis. Na draky už elfové byli zvyklí z jiných světů, ale nadpřirození lvi se svou překotně rostoucí mocí pro ně byli něčím neuvěřitelným.

Už v té době se elfové začali dělit na dvě skupiny. Zatímco první skupina viděla ve lvech (zvláště těch nadpřirozených) zajímavé přátele a spojence, ta druhá se cítila být už lví existencí uražena a považovala je za své nepřátele. Elfové naklonění lvům se jim snažili vyrovnat po vědeckotechnické stránce, a jelikož se elfové na Akelii dostali lví vesmírnou lodí, objektem jejich snahy byla nepřekvapivě vesmírná loď zvaná Yäimilë. I když na ní elfové usilovně pracovali stovky let, výsledky byly tristní a mnozí elfové chtěli snah o stavbu vesmírné lodě zanechat. Debatám na toto téma učinila přítrž havárie, při které byl mnohokrát přestavěný prototyp lodě zcela zničen. Drtivá většina elfů se tehdy rozhodla snah o vývoj techniky nadobro zanechat a soustředit se spíše na magii, přičemž zakrátko se elfové po stránce vědy a techniky plně spoléhali na nadpřirozené lvy. To rozzuřilo skupinu elfů vedenou Arnrem a Tharnusem, ze které později vznikli nakaurové.

Když se množící elfové roztáhli po celé Akelii a založili další města po celé planetě, bylo jich dost na to, aby zmíněná polarizace vyvolala něco většího. Ti nejzatvrzelejší odpůrci spojenectví se lvy vytvořili zprvu tajnou skupinu známou jako Garaed Xanae. Věci se daly do pohybu, když se do čela této skupiny postavila zhrzená elfka Quaaia. Poté, co se skupina začala rozrůstat a připravovat na válku se lvy, se vznešení a lesní elfové rozdělili na tři skupiny. Jednou z nich byli méně početní Arikharan, přátelé lvů (šlo víceméně o všechny elfy na Ajkelově hoře), tou druhou byla Garaed Xanae, k níž se bez výhrad připojili víceméně všichni skřeti. Třetí skupina elfů před Garaed Xanae uprchla na Midgard.

Když začali Garaed Xanae ve velkém napadat lvy, tito zakrátko zahájili protiútok. Arikharan se do bojů zapojili po boku lvů, kteří o to zpočátku nestáli, neboť v té době mezi nimi panovala vůči elfům spíše zlost. Takto vyhrocený konflikt brzy přerostl v druhou válku ras. Záhy se z původně utlačovaných lvů stali vítězové, kteří ve svém rozzuření začali systematicky vyhlazovat veškeré elfy alespoň trochu nakloněné Garaed Xanae, což postupně vedlo k vyhlazení většiny elfů mimo Arikharan, kteří v průběhu války svými skutky znovu získali lví důvěru.

Po válce se Arikharan se souhlasem Ajkela a lvů přestěhovali do lvího města Arkanwlox, které v té době procházelo přestavbou, a tak se elfské město Afilis stalo jednou z jeho čtvrtí. Elfové označili Garaed Xanae za největší chybu svého života a rozhodli se upnout ke lvům. Fakt, že k podobnému rozhodnutí nezávisle na nich dospěli i vymírající draci, byl mezi nimi velkým překvapením. Když si pak lvi vytvořili lvoelfy, elfové se s nimi promíchali tak dobře, že to vůbec nepoznali nejen lidé a trpaslíci, ale dokonce ani ostatní elfové na Ljosálfheimu nebo Midgardu. Smlouva, kterou při stěhování elfové s nadpřirozenými lvy uzavřeli, má pak být zárukou toho, že obě rasy zůstanou nezávislé a mohou se případě neshod rozejít, jakkoliv to už kvůli promísení s lvoelfy není prakticky možné.

Jen o pár let později se myšlenka mocné elfské říše zrodila znovu, tentokráte už ale její nositelé neměli v plánu zasahovat do uspořádání na Ajkelově hoře a s nadpřirozenými lvy chtěli udržovat spíše přátelské vztahy - tak se od ostatních elfů oddělili nakaurové, kteří si na druhé straně planety vybudovali Qwanvarskou říši, v níž tvoří vládnoucí vrstvu ovládající lidskou populaci. Nakaurové z různých důvodů rozličně pozměnili svou podobu, a tak bývají považováni za samostatný poddruh elfů, k velké zlosti elfů žijících mimo Ajkelovu horu, kteří trvají na tom, že nakaurové už nejsou elfy. S vytvářením Qwanvarské říše nakaurům pomohli nadpřirození lvi, jelikož všichni nakaurové bez vyjímky patřili už od začátku druhé války ras mezi přátele lvů.

Podrobnější informace naleznete v článku Nakaurové.

Popis

Všichni elfové jsou štíhlí vysocí humanoidi světlé pleti s jemnými rysy obličeje a špičatýma ušima. Mívají (obvykle dlouhé, ale není to podmínkou) vlasy rozličných barev, nejčastěji hnědé, měděné, či zlatavé. Před rozšířením lvoelfů představovali nejkrásnější humanoidní rasu.

Dorůstají výšky od 2 do 3,5 metrů, výjimečně do 4 (podle lvích záznamů byl nejvyšší elf vysoký zhruba 4,76 m). Elfí ženy bývají menší (většinou svým partnerům sahají po hruď) a lehčí (do 200 kg, zatímco muži mohou mít i ke 350 kg). Průměrná délka života elfích žen a mužů se od sebe příliš neliší. Jsou velmi dlouhověcí a postupem času se na nich stárnutí neprojevuje tak intenzivně jako u lidí. Biologicky by se měli dožívat zhruba 750 - 800 akelianských let, ale díky magii žijí delší dobu a spousta z nich je považována za nesmrtelné.

Podobně jako lvoelfové, trpaslíci nebo lidé i elfové jsou všežravci. Jejich jídelníček tvoří hlavně ryby, lesní zvěř, pečivo a lesní plody.

Žijí v rodinách skládajících se z jednoho páru (elf a elfka) a jejich potomků. Většina rodin je třígeneračních, podobně jako u lidí. Každá rodina obývá jeden dům, bytové domy elfové nikdy nestavěli. Každé elfí společenství se skládá z několika rodin.

Jejich domy se liší podle toho, kde jsou umístěny. Samostatně elfové téměř nežijí, vždy ve vesnici nebo městě (přičemž velikostní hranice mezi nimi není stanovena), a pokud ano, tak zpravidla poblíž některého z elfských sídel a mají k tomu nějaký praktický důvod. Vesnice mají většinou podobu shluku obydlí vystavěných ze stromů a jiných rostlin pomocí kouzel ohýbaných a jinak upravených do podoby domů a jiných budov.

Elfové jsou zaměřeni spíše na umění, než na technologie. Narozdíl od nadpřirozených lvů, kteří se sice učí používat magii ke všemu, ale snaží se ji používat jen k tomu, co sami nezvládnou nebo to prostě nechtějí dělat (třeba uklízet své domy), elfové se naopak v kouzlech přímo vyžívají a bez magie snad ani nevstanou z postele. Díky tomu přijali pouze málo technologií pokročilejších než kovářská výheň - pouze vznešení elfové používají harty a vesmírné lodě, přičemž oboje dostávají od nadpřirozených lvů. Drtivá většina ostatních elfů pak jakékoliv pokročilejší technologie nepoužívá vůbec, nebo je získávají od lidí. Mnozí elfové kvůli tomu posílají své děti do lidských škol, hlavně v Kaele Akexi. Jedinou výjimkou jsou nakaurové, kteří se naopak vědou a technikou za podpory a pomoci nadpřirozených lvů intenzivně zabývají.

Plemena

Lesní elfové bývali nejběžnějšími elfy. Dožívali se okolo 200 akelianských let, později díky magii nemalá část jedinců získala nesmrtelnost. Na Akelii ve velkém doplatili na spory s lidmi a tak kromě malé komunity v nadpřirozeném městě Arkanwlox zbyli víceméně pouze v podobě skrytých enkláv, ve kterých se dokázali vůbec nějak rozvíjet až po ustanovení Zakázané zóny. Zdaleka nejvíce jich takto na Akelii žije v Kaele Akexi a Qwanvarské říši, ještě více lesních elfů pak v Álfurheimu.

Podrobnější informace naleznete v článku Lesní elfové v Zemi velkého lva.

Skřeti se od ostatních elfů liší. Jsou nevysoké štíhlé postavy a mají ostře řezané rysy. Žijí v primitivních kmenových společenstvích v pralesích a dožívají se přibližně 20 akelianských let. Někdy nebývají považováni za elfy. Jejich přesné počty nejsou známé, avšak časem se snižují.

Podrobnější informace naleznete v článku Skřeti v Zemi velkého lva.

Vznešení elfové vznikli z lesních elfů přirozeným vývojem. Liší se od nich rozšířeným využíváním magie, nesmrtelností a také podobou - vznešení elfové jsou výrazně vyšší, než ostatní elfové (vyjma nakaurů), a mají uhlazenější rysy, proto jim jiné humanoidní rasy (hlavně lidé a trpaslíci) přezdívají sličný lid. V zásadě se vznešení elfové dále dělí na tři skupiny:

 • první skupinou jsou vznešení elfové z Ajkelovy hory, kteří mívají mocnější kouzla a naprosto všichni jsou (stejně jako všichni ostatní obyvatelé hory) nesmrtelní. Nejvýznamnějším rozdílem pak je, že jsou přátelští k nadpřirozeným lvům i ostatním obyvatelům hory, kromě toho nemají problém navazovat přátelské vztahy s ostatními elfy (především lesními elfy a nakaury).
 • druhou skupinou jsou vznešení elfové žijící ve svých městech a vesnicích jinde na planetě, kteří jsou sice také nesmrtelní, ovšem ne úplně všichni, jelikož nesmrtelnost musí získat až během svého života. Kromě toho bývají pyšní a k ostatním elfům i jiným rasám se zpravidla chovají jen tehdy, pokud je tito uznávají jako nadřazené, v opačném případě jimi pohrdají. I proto se chovají přátelsky k lesním elfům a k lidem z Kaely Akexi, i když toto narušilo přátelství kaelanských vládců s nakaury, které tito vznešení elfové takřka všichni nenávidí. Vyjímkou z tohoto jsou pak vznešení elfové z organizace Elendea vedené vznešenou elfkou z Ajkelovy hory.
 • poslední skupinou jsou pak vznešení elfové pocházející z Akelie, kteří žijí buďto mezi lidmi (hlavně v Kaele Akexi a Qwanvarské říši) nebo na jiné než své domovské planetě, například vznešení elfové z Elendei žijící na hlavní základně této organizace na Midgardu. Ti se od vznešených elfů žijících v elfských městech mimo Ajkelovu horu liší především tím, že se obvykle nechovají nadřazeně k příslušníkům jiných ras, ačkoliv se stále považují za dokonalé.

Podrobnější informace naleznete v článku Vznešení elfové.

Nakaurové se vzhledem podobají vznešeným elfům, od nichž se liší zejména mohutnějšími postavami (díky častějším bojům) a zvyklostmi, kromě toho se takřka všichni zajímají o technologie a vědu. Vyvinuli se ze vznešených elfů z Ajkelovy hory a stejně jako oni i nakaurové jsou všichni do jednoho nesmrtelní. Udržují přátelství se všemi obyvateli Ajkelovy hory, mimo to podporují elfí organizaci Elendea a lidské království Kaela Akexi. Ve své Qwanvarské říši hojně využívají služeb lidských sluhů, které k službě původně nutili násilím. Ačkoliv nakaurové nemají lidi vůbec v oblibě, lidským obyvatelům své říše se snaží být co nejlepšími vládci.

Podrobnější informace naleznete v článku Nakaurové.

Wehaaia (běžně Wahujové nebo pralesní elfové) jsou zvláštní rasou, která se vyvinula ze stejných předků jako moderní elfové. I přes svůj původ a označení nebývají řazeni mezi elfy. Žijí na planetě Wehaua od elfů je odlišuje výrazné zbarvení kůže.

Podrobnější informace naleznete v článku Wehaaia.

Křížení s jinými rasami

Díky poměrně velké fyziologické podobnosti se elfové mohou křížit s příslušníky jiných ras - jmenovitě s lidmi, trpaslíky a uměle vytvořenými lvoelfy, nebo i s Wehaaia (tato možnost je ovšem spíše teoretická).

Kříženci elfů a trpaslíků (ať už jde o potomky elfa a trpaslice nebo trpaslíka s elfkou) bývají obvykle velcí podobně jako lidé, jen o něco mohutnější, dost často je od fyzicky pracujících lidí na první pohled odlišuje pouze vyšší hlas a zpravidla zářivě červené vlasy a vousy. Lidé (mezi které nejlépe zapadají) je mezi sebou nechtějí, tak vznikla Alvelonie, podle které se pro tento druh elfích kříženců ujalo označení Alvelonia (Alvánci). I přes svůj původ v nadpřirozených elfech a trpaslících alvánci magii a vše s ní spojené včetně svých nadpřirozených předků zcela zavrhli a v jejich zemi je i pouhá zmínka o magii či čemkoliv nadpřirozeném hrdelním zločinem. Alvánci žijí i mimo toto území v malých uzavřených komunitách, kde se magií naopak intenzivně zabývají. Tyto komunity tu a tam prolnuly s okolním obyvatelstvem, zvláště v Qwanvarské říši a v Ezryi.

Kříženec elfa a člověka (opět bez rozdílu, jestli elfky a člověka nebo elfa a lidské ženy) bývá zpravidla označován jako půlelf. Byli obvykle o něco vyšší a štíhlejší než lidé, také mívali vyšší hlas a jemnější rysy. Oproti lidem také měli lepší předpoklady pro používání magie. Dalším typickým znamením byly světlé vlasy a mírně zašpičatělé uši. Pokud půlelf nosil dlouhé vlasy, dost často mohl žít mezi lidmi zcela nezpozorován a o jeho ne zcela lidském původu se leckdy okolí dovědělo až když při pohřbu spatřili špičaté uši. Při vhodné kombinaci elfů a lidí v rodokmenu (a tím specifické kombinace lidských a elfích genů) mohli být půlelfové i mnohem mohutnější a vyšší. Příkladem této vzácné kombinace je kaelanský král Alrekr Luciusson a jeho potomci, u nichž je však otázkou, nakolik jsou produktem přirozeného vývoje a nakolik výsledkem genetického inženýrství nadpřirozeného lva Azarea.

Kříženec wahuje s elfem je i přes fyziologickou podobnost spíše teoretický konstrukt vzhledem k odlišnosti prostředí obou ras. Pokusy prováděné zlatým lvem jménem Rhaaxo ukázaly, že více než 90% těchto hybridů se narodí mrtvá a žádný z nich nepřežije více než několik dní po porodu.

Zatímco většina elfských plemen časem vyhynula, vznešení elfové na Ajkelově hoře postupným křížením splynuli s lvoelfy natolik, že jako samostatná rasa prakticky přestali existovat, jakkoliv si toho díky vzhledové podobnosti a zachování elfí kultury ostatní elfové ani nevšimli. Vznešení elfové žijící mimo Ajkelovu horu se na druhou stranu postupným křížením sblížili s lidmi z Kaely Akexi. Z původních elfských druhů se tak na Akelii v čisté podobě dochovali pouze nakaurové a wahujové. Čistokrevní elfové se udrželi mimo Aileanský solární systém, hlavně pak na Midgardu.

Jména

Narozdíl od jiných ras, elfové zásadně nepoužívají příjmení, ale pouze křestní jméno a to pouze jedno. Každý elf se jmenuje podle některého ze svých předků nebo některého ze slavných elfů. I proto mají elfové sotva pár desítek jmen narozdíl oproti lvům, kde je velmi obtížné, ne-li takřka nemožné najít dva jedince stejného jména. Jen výjimečně elfové svým potomkům dají jiné jméno, ale za celou jejich historii takto převzali jen dvě jména: Quaaia a Khaeld'ïerrnä. Tu a tam se mohou objevit přídomky jako u lidských severských národů z Midgardu (Jméno otce následované příponou -son u mužů nebo jméno otce či matky následované příponou -dóttir u žen podle domluvy rodičů).

Alespoň co se akelianských elfů týče, vyjímkou z tohoto mohou být elfové dlouhodobě žijící spolu s nadpřirozenými lvy (hlavně v Arkanwloxu) nebo lidmi (hlavně v Kaele Akexi a Qwanvarské říši a na Midgardu), kde není příliš neobvyklé, že elfové svým potomkou dají i jméno používané ve svém okolí.

Nejčastější elfská jména

 • Mužská
  • Aefali je jméno vzniklé omylem. Vzniklo, když se lvice odpovědná za výběr míst pro elfy spletla a zadala jej do databáze namísto jiného jména. Elfům se zalíbilo a začali ho používat natolik, že kromě Ajkela už nikdo neví, jak vlastně znělo původně. Toto jméno nosí takřka třetina všech elfských mužů v podstatě bez ohledu na druh, je rozšířené zejména mezi vznešenými elfy a nakaury.
  • Elämin byl vůdcem prvních elfů na Akelii. V té době se polovina všech elfů jmenovala právě takto. Pravděpodobně zkomolenina jména některého ze starších elfů. Později se vyskytly mnohé variace tohoto jména.
 • Ženská
  • Yäimïle se objevuje i v dalších variacích jako Yäimilë či Yäimïlë nebo polidštěné Yaimila/Jejmila (popř. urážlivě Jejdamine)
  • Ariana
  • Ayaana vzniklo zkomolením jména Ariana.
  • Quaaia vzniklo zkomolením lvího samičího jména Qovera
  • Khaeld'ïerrnä vzniklo zkomolením lví verze lidského jména Kateřina, jedno z oblíbených jmen elfských žen. U elfů žijících na Midgardu se ujaly i původní lidské verze, hlavně západoslovanská (Kateřina) a severská (Katrin).
  • Tali vzniklo zkrácením lvího samičího jména Taelkharan

Společnost

Elfí společnost je poměrně přísně hierarchická. Pahýl

Související stránky